Dane personalne

dr Lucyna Trojnar-Spelina

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie

 • Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie
 • Studia na kierunku Matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, tytuł magistra matematyki uzyskany na podstawie pracy „Algorytmy uniwersalne do rozwiązywania układów równań liniowych metodą iteracyjną”. Promotor: prof. dr hab. Marian Malec
 • Stopień doktora nauk matematycznych uzyskany na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi na podstawie rozprawy pt. „Klasy funkcji z ujemnymi współczynnikami zdefiniowane za pomocą uogólnionej pochodnej dowolnego rzędu”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jan Stankiewicz

 

Praca zawodowa

 • 1989-1990 r. asystent stażysta w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 1990-1999 r. asystent w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 1999- 2016  r. adiunkt w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej
 • od lipca 2016 r. adiunkt w Zakładzie Matematyki Dyskretnej

Pełnione funkcje

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów II stopnia na kierunku matematyka w latach 2015/2016, 2016/2017,  2017/2018, 2018/2019
 • Pełnomocnik Dziekana ds kart modułów zajęć i Krajowych Ram Kwalifikacji (2016-2020)
 • Wydziałowy koordynator ds. kart zajęć dla kierunkó inżynieria i analiza danych oraz matematyka (2020-2024)

Działalność organizacyjna

 • Członek Uczelnianej Komisji Elektorów (2008)
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Journal of Mathematics and Applications (2016-2020)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. planów i programów studiów dla kierunku matematyka od roku akademickiego 2019/2020
 • Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka w roku akademickim 2019/2020 oraz do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów II stopnia na kierunku matematyka w roku akademickim 2020/2021
 • Członek zespołu zadaniowego do oceny programów studiów i weryfikacji efektów uczenia się dla kierunku matematyka (2020-2024)

Nagrody

 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej zespołowa II stopnia za cykl prac z zakresu teorii funkcji zmiennej zespolonej (1999)
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej indywidualna III stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących zależności miedzy własnościami iloczynu Hadamarda a pewnymi operatorami w wybranych klasach funkcji analitycznych (2009)
 • Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2011)
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji z grupy A (MNiSW) pt. „On some conditions for p-valency” (2019)
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji z grupy A (MNiSW) pt. „On (A2B,2C)-edge colouring in certain class of graphs” (2019)
 •  Nagroda Rektora dydaktyczna zespołowa I stopnia za przygotowanie wniosku do MNiSW o utworzenie kierunku studiów inżynieria i analiza danych na WMiFS (2019)

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2020)

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję