Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr Lucyna Trojnar-Spelina

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie

 • Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie
 • Studia na kierunku Matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, tytuł magistra matematyki uzyskany na podstawie pracy „Algorytmy uniwersalne do rozwiązywania układów równań liniowych metodą iteracyjną”. Promotor: prof. dr hab. Marian Malec
 • Stopień doktora nauk matematycznych uzyskany na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi na podstawie rozprawy pt. „Klasy funkcji z ujemnymi współczynnikami zdefiniowane za pomocą uogólnionej pochodnej dowolnego rzędu”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jan Stankiewicz

 

Praca zawodowa

 • 1989-1990 r. asystent stażysta w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 1990-1999 r. asystent w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 1999- 2016  r. adiunkt w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej
 • od lipca 2016 r. adiunkt w Zakładzie Matematyki Dyskretnej

Pełnione funkcje

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów II stopnia na kierunku matematyka w latach 2015/2016, 2016/2017,  2017/2018, 2018/2019
 • Pełnomocnik Dziekana ds kart modułów zajęć i Krajowych Ram Kwalifikacji (2016-2020)
 • Wydziałowy koordynator ds. kart zajęć dla kierunków inżynieria i analiza danych oraz matematyka (2020-2024)

Działalność organizacyjna

 • Członek Uczelnianej Komisji Elektorów (2008)
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Journal of Mathematics and Applications (2016-2020)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. planów i programów studiów dla kierunku matematyka od roku akademickiego 2019/2020
 • Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka w roku akademickim 2019/2020 oraz do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów II stopnia na kierunku matematyka w roku akademickim 2020/2021
 • Członek zespołu zadaniowego do oceny programów studiów i weryfikacji efektów uczenia się dla kierunku matematyka (2020-2024)

Działalność dydaktyczna

 • Promotor 41 prac dyplomowych (w tym licencjackich i magisterskich) na kierunku matematyka z zastosowaniami w ekonomii

Konferencje naukowe

Udział w 33  konferencjach naukowych, w tym krajowych i międzynarodowych, m. in.

 •  Banach Center Symposium on Generalizations of Complex Analysis and Their Applications in Physics, Rynia, 1994.
 •  XVth Conference on Analytic Functions and Related Topics, Chełm,  2009 
 •  XVth International Conference on Mathematics Informatics and Related Fields, Nałęczów, 2009 
 • International Conference “60 Years of Analytic Functions in Lublin” Lublin, 2012
 •  6thEuropean Congress of Mathematics, Kraków, 2012
 •  Computational Methods and Function Theory,  Shantou, China, 2013
 •  5. Forum Matematyków Polskich, Rzeszów, 2013
 • Complex Analysis and Related Topics, Lwów, Ukraina, 2013 
 •  7th Cracow Conference on Graph Theory,  Rytro, 2014  
 • I Konferencja Matematyczno-Informatyczna  Congressio Mathematica, Rzeszów, 2015  
 • III Konferencja Matematyczno-Informatyczna Congressio Mathematica, Rzeszów, 2017 
 •  IV Konferencja Matematyczno-Informatyczna Congressio Mathematica, Mierki, 2018
 • VII Konferencja Matematyczno-Informatyczna Congressio Mathematica, Solina, 2021
 • VIII Konferencja Matematyczno-Informatyczna Congressio Mathematica, Olsztyn, 2022

 

Nagrody

 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej zespołowa II stopnia za cykl prac z zakresu teorii funkcji zmiennej zespolonej (1999)
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej indywidualna III stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących zależności miedzy własnościami iloczynu Hadamarda a pewnymi operatorami w wybranych klasach funkcji analitycznych (2009)
 • Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2011)
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji z grupy A (MNiSW) pt. „On some conditions for p-valency” (2019)
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji z grupy A (MNiSW) pt. „On (A2B,2C)-edge colouring in certain class of graphs” (2019)
 •  Nagroda Rektora dydaktyczna zespołowa I stopnia za przygotowanie wniosku do MNiSW o utworzenie kierunku studiów inżynieria i analiza danych na WMiFS (2019)

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2020)
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji  pt. „On a sufficient condition for function to be p-valent close-to-convex” (2021)
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za współautorstwo publikacji  pt. „Starlike functions associated with the generalized Koebe function" (2022)

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję